Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Danish Cultural Institute
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Greenland Representation to the European Union
 • LOFT 58
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Greenlandic Writers Association
 • Scottish Government EU Office
 • Yunus Emre Institute
 • MuntPunt
 • Czech Centre Brussels
 • It Skriuwersboun
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • LUCA School of Arts
 • Ville de Bruxelles
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Austrian Cultural Forum
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Embassy of Andorra
 • Lithuanian Culture Institute
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Embassy of Ireland
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Swedish Institute
 • Embassy of Sweden
 • Commission européenne
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018