Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Instituto Cervantes Brussels
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Danish Cultural Institute
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Embassy of Ireland
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • MuntPunt
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Greenland Representation to the European Union
 • It Skriuwersboun
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Commission européenne
 • Yunus Emre Institute
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Scottish Government EU Office
 • Embassy of Andorra
 • Embassy of Sweden
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Austrian Cultural Forum
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Ville de Bruxelles
 • LOFT 58
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Greenlandic Writers Association
 • Czech Centre Brussels
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • LUCA School of Arts
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Lithuanian Culture Institute
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union