Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Embassy of Sweden
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Greenlandic Writers Association
 • Swedish Institute
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Ville de Bruxelles
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • LOFT 58
 • Austrian Cultural Forum
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Danish Cultural Institute
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Yunus Emre Institute
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Lithuanian Culture Institute
 • It Skriuwersboun
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Embassy of Ireland
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Scottish Government EU Office
 • Greenland Representation to the European Union
 • LUCA School of Arts
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Commission européenne
 • MuntPunt
 • Czech Centre Brussels
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Embassy of Andorra
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles