המלים

המלים

המלים – תכרעו ברך לפני החיים

המלים – תכרעו ברך לפני הממשות

משהו בטרם המלים, דממה עמוקה

נוכחות עצומה בטרם המלים.

המלים תכרעו ברך ואני אעשה

בקשב באמץ באהבה

תעברו למרגלות המחשבה

תגעו במרגלות הרגש

ואני אעשה בחשק ותבונה.

 

 

Les mots

 

Mots – agenouillez-vous devant la vie

Mots – agenouillez-vous devant le réel

Quelque chose d’avant les mots, silence profond

Forte présence d’avant les mots.

Mots – agenouillez-vous et j’agirai

Par l’écoute, la force, l’amour

Vous irez au cœur de la pensée

Et moi j’agirai avec désir et sagesse.

Vous toucherez au cœur des sentiments.

 

Traduction : Esther Orner

 

 


Woord

 

Woord – buig voor het leven

Woord – buig voor het echte

Vóór het woord, stilte

Sterke aanwezigheid vóór het woord.

Woord – buig en ik antwoord

Met gehoor, kracht en liefde

Je gaat naar het hart van het denken

en ik antwoord met verlangen en wijsheid.

Raak je het hart.

 

Vertaling: Geert Versyck

 

 


 • LUCA School of Arts
 • It Skriuwersboun
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Greenlandic Writers Association
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Embassy of Sweden
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Yunus Emre Institute
 • Commission européenne
 • Austrian Cultural Forum
 • Ville de Bruxelles
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Embassy of Ireland
 • Lithuanian Culture Institute
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Instituto Cervantes Brussels
 • MuntPunt
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Scottish Government EU Office
 • Greenland Representation to the European Union
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Embassy of Andorra
 • LOFT 58
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Czech Centre Brussels
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Danish Cultural Institute