המלים

המלים

המלים – תכרעו ברך לפני החיים

המלים – תכרעו ברך לפני הממשות

משהו בטרם המלים, דממה עמוקה

נוכחות עצומה בטרם המלים.

המלים תכרעו ברך ואני אעשה

בקשב באמץ באהבה

תעברו למרגלות המחשבה

תגעו במרגלות הרגש

ואני אעשה בחשק ותבונה.

 

 

Les mots

 

Mots – agenouillez-vous devant la vie

Mots – agenouillez-vous devant le réel

Quelque chose d’avant les mots, silence profond

Forte présence d’avant les mots.

Mots – agenouillez-vous et j’agirai

Par l’écoute, la force, l’amour

Vous irez au cœur de la pensée

Et moi j’agirai avec désir et sagesse.

Vous toucherez au cœur des sentiments.

 

Traduction : Esther Orner

 

 


Woord

 

Woord – buig voor het leven

Woord – buig voor het echte

Vóór het woord, stilte

Sterke aanwezigheid vóór het woord.

Woord – buig en ik antwoord

Met gehoor, kracht en liefde

Je gaat naar het hart van het denken

en ik antwoord met verlangen en wijsheid.

Raak je het hart.

 

Vertaling: Geert Versyck

 

 


 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Yunus Emre Institute
 • Lithuanian Culture Institute
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Greenlandic Writers Association
 • MuntPunt
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Czech Centre Brussels
 • LUCA School of Arts
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • It Skriuwersboun
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Greenland Representation to the European Union
 • Commission européenne
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Scottish Government EU Office
 • Ville de Bruxelles
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Danish Cultural Institute
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • LOFT 58
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Embassy of Sweden
 • Embassy of Andorra
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Austrian Cultural Forum
 • Embassy of Ireland
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Swedish Institute
 • Romanian Cultural Institute in Brussels