Dimitris LYACOS

Ο Δημήτρης Λυάκος (Dimitris Lyacos) γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Φιλοσοφία στο University College London. Η τριλογία του, Poena Damni (Z213:ΕΞΟΔΟΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ) έχει μεταφραστεί σε δεκατρείς γλώσσες, με δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε όλο τον κόσμο. ενώ έχει επίσης αποτελέσει την βάση για ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών έργων: θεάτρου και σύγχρονου χορού, video art, ζωγραφικής, multimedia εγκαταστάσεων όπως και έργων σύγχρονης μουσικής. Το Poena Damni κινείται μεταξύ, και στα όρια, των λογοτεχνικών ειδών - από την ιδιότυπα ημερολογιακή πρόζα του Ζ213: EΞΟΔΟΣ, στους ελλειπτικούς μονολόγους του θεατρικού ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ, στην αυστηρή συμπύκνωση του ποιητικού ιδιώματος του Ο ΠΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ. Η τριλογία έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα έργα του μεταμοντερνισμού στη νέα χιλιετία.

Dimitris Lyacos is the author of the Poena Damni trilogy (Z213: EXIT, With The People From The Bridge, The First Death). So far translated into thirteen languages, Poena Damni developed as a work in progress over the course of thirty years with subsequent editions and excerpts appearing in journals around the world, as well as in dialogue with a diverse range of sister projects it inspired. Renowned for combining, in a genre-defying form, themes from literary tradition with elements from ritual, religion, philosophy and anthropology, the trilogy reexamines grand narratives in the context of some of the enduring motifs of the Western Canon, while, at the same time, being one of the most widely acclaimed avant-garde works published in the new millennium.

Dimitris Lyacos (Δημήτρης Λυάκος) est un poète et un dramaturge grec contemporain1. Il est l'auteur de la trilogie Poena Damni. Reconnue pour sa forme de croisement entre genres et la combinaison avant-gardiste de thèmes de la tradition littéraire avec des éléments du rituel, de la religion, de la philosophie et de l'anthropologie, l'œuvre de Lyacos réexamine de grands récits dans le contexte de certains des motifs durables du Canon occidental. Poena Damni a été écrit dans une période de trente ans, avec les livres individuels révisés et republiés dans différentes éditions et arrangés autour d'un ensemble de concepts comprenant le bouc émissaire, la quête, le retour des morts, le salut religieux, la souffrance physique, la maladie mentale. Les personnages de Lyacos sont toujours à distance de la société en tant que telle, fugitifs, comme le narrateur de Z213 : EXIT, parias dans un arrière-pays dystopique (comme les personnages dans AVEC LES GENS DU PONT), ou coincés, comme le protagoniste de LA PREMIERE MORT dont la lutte pour survivre se déroule sur une île déserte. Dans l'ensemble, la trilogie a été interprétée comme une «allégorie du malheur» et comparé aux œuvres d'auteurs comme Gabriel Garcia Marquez et Thomas Pynchon tout en étant considérée, en même temps, comme l'un des principaux exposants du sublime postmoderne.

Dimitris Lyacos is de auteur van de Poena Damni-trilogie (Z213: EXIT, Met de Mensen van de Brug, De Eerste Dood). Poena Damni is tot heden vertaald naar dertien talen. De trilogie ontwikkelde zich gedurende 30 jaar als een “work in progress”, waarbij opeenvolgende uitgaves en fragmenten verschenen in magazines over de hele wereld, maar ook in dialoog met een uitgebreide reeks zusterprojecten die geïnspireerd zijn op het werk. De trilogie staat ervoor bekend dat ze in een genre-overstijgende vorm thema’s uit de literaire traditie combineert met elementen uit rituelen, religie, filosofie en antropologie. Ze heronderzoekt grote verhalen in de context van enkele duurzame motieven uit de westerse canon, maar het is tegelijkertijd een van de meest hooggewaardeerde avant-gardewerken uit het nieuwe millennium.

 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Greenlandic Writers Association
 • Czech Centre Brussels
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Yunus Emre Institute
 • LUCA School of Arts
 • Embassy of Ireland
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Danish Cultural Institute
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Ville de Bruxelles
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Greenland Representation to the European Union
 • MuntPunt
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Lithuanian Culture Institute
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Austrian Cultural Forum
 • LOFT 58
 • Commission européenne
 • Embassy of Sweden
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • It Skriuwersboun
 • Scottish Government EU Office
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Embassy of Andorra