Miren Agur MEABE

Miren Agur Meabe (Lekeitio, 1962). Helduentzat nahiz haur eta gazteentzat idazten du, bai prosa, bai poesia.

Kritikaren saria jaso zuen 2001ean eta 2011n Azalaren kodea eta Bitsa eskuetan poema-liburuengatik; eta Euskadi saria hiru aldiz Itsaslabarreko etxea (2002), Urtebete itsasargian (2006) eta Errepidea (2011) gazte-nobelei esker.

Halaber, Mila magnolia-lore albuma 2012ko IBBYren Ohorezko Zerrendan ageri da.

Kristalezko begi bat nobelak 2013ko Beterriko Liburua saria izan zuen, baita Zazpi Kale ere, 2014an. Obra hori gaztelania, katalan, ingeles eta italierara itzuli da.

Bere azken lanak, Hezurren erretura (2019) ipuin bildumak, irakurleen eta kritikaren harrera beroa jaso du.

Une honetan bi poema bilduma lantzen ari da: Begiak zerumugan (irakurle gazteentzat) eta Nola gorde errautsa kolkoan.

Han-hemengo topaketetan parte hartu du, hala nola Eako Poesia Egunak, Dublin Festival Writers 2003an, Vjlenicako XXI. Literatur Jaialdia (Eslovenia, 2006), Edinburgh International Book festival (2007 eta 2019), Vienako Cervantes Institutua (2008), Santa Barbarako eta Renoko Basques Studies Center (2008), Frankfurteko Liburu Azoka (2009), Deux Pennents Jardunaldiak (Pabe, 2012), Festival de Poesia de la Mediterrània (Mallorca, 2016), Reading Month Festival (Eslovakia-Txekia-Ukraina-Polonia, 2016), Voix Vives (Toledo, 2017), Hay Festival Arequipa-Peru (2018), Hizkuntzen Nazioarteko Eguna (Paris, 2019), IBVA jardunaldiak (Delhi, 2019)  eta abar.

2015ean New Yorkeko OMI egoitzarako beka bat eskuratu zuen, eta 2018an San Simon irlako Nazioarteko VII. poesia itzulpen laborategian parte hartu zuen.

Itzultzaile gisa, aipatzekoak dira frantsesetik euskarara La femme aux pies nus (Emakume oinutsa) nobela, Scholastique Mukasongarena eta Forugh Farrokhzaden poesiaren antologia, besteak  beste.

Euskaltzain urgazlea da 2006tik.

(c) photo: Gorka Zulueta

Born in Lequeitio in 1962, Miren Agur Meabe writes prose as much as poetry addressed equally to adults, young people and children.

She won the Critics' Prize in 2001 and 2011 for her poetic collections The code of the skin and The foam in the hands; as well as the Euskadi Prize for Literature three times, for the children's novels The hous on the cliff (2002), A year at the lighthouse (2006) and The road (2001).

Her album Thousend Magnolia Flowers was on the IBBY list in 2012.

Her novel A crystal eye (2013) won the Beterri book prize, as well as the Seven streets award in 2014. This work has been translated into Spanish, Catalan, English and Italian.

Her latest collection of short stories The Burning of Bones (2019) received a warm welcome from critics and readers. At the moment she is working on two books of poetry: Eyes on the Horizon for Young People and How to Keep the Dust Within.

She has participated in numerous literary meetings, and international festivals.

As a translator into Basque she has numerous volumes to her name, as the French novel The Barefoot Woman by Scholastique Mukasonga and a poetic anthology by Forugh Farrokhzaden.

She has been a corresponding member of the Basque Academy since 2006.

(c) photo: Gorka Zulueta

Miren Agur Meabe (Lequeitio, 1962). Sa prose autant que sa poésie s’adressent alternativement aux adultes, aux jeunes et aux enfants.

Elle a obtenu le prix de la critique en 2001 et en 2011, successivement pour les recueils poétiques Le code de la peau et L’écume dans les mains ; ainsi que le prix Euskadi de littérature en trois occasions, pour les romans jeunesse La maison sur la falaise (2002), Une année au phare (2006) et La route (2001).

L’album Mille fleurs de magnolia est inscrit sur la liste IBBY pour l’année 2012.

Le roman Un œil de cristal (2013) a obtenu le prix du livre Beterri, ainsi que celui des Sept rues en 2014. Cette œuvre est traduite en espagnol, catalan, anglais et italien.

Son dernier receuil de nouvelles La brûlure des os (2019) a reçu un acceuil chaleureux de la part de la critique et des lecteurs.

En ce moment elle travaille sur deux ouvrages de poésie : Les yeux à l’horizon pour les jeunes et Comment garder la poussière en son sein.

Elle a participé à de nombreuses rencontres littéraires, aux Journées poétiques d’Ean, au Festivals des écrivains de Dublin en 2013, à la XXI. fête de la littérature de Vjlenica (Slovénie, 2006) , au festival international du livre d’Edimbourg (2007 et 2019), aux congrès des centres d’études basques de Santa Barbara et de Reno (2008), à la foire du livre de Francfort (2009), aux Rencontres des deux versants à Pau (2012), au festival de poésie de la Méditerranée (Majorque, 2016), au festival du mois de la lecture (Slovénie, Tchéquie, Ukraine, Pologne en 2016), à Voix vivantes (Tolède, 2017), au festival Hay à Arequipa au Pérou (2018), à la journée internationale des langues (Paris, 2019), aux rencontres IBVA (à Delhi, 2019) etc.

Elle a obtenu une bourse pour une résidence à l’OMI à New York en 2015, et en 2018, elle a pris part au VII atelier international de traduction de poésie de l’île Simon.

En tant que traductrice, il faut souligner, entres autres, sa traduction en basque roman en français La femmes aux pieds nus (Emakumeen oints) de Scholastique Mukasonga et d’une anthologie poétique de Forugh Farrokhzaden.

Elle est membre correspondante de l’Académie basque depuis 2006.

(c) photo: Gorka Zulueta

Miren Agur Meabe (Lequeitio, 1962). Ze schrijft proza en poëzie zowel voor volwassenen als voor jongeren en kinderen.

Ze kreeg zowel in 2001 als in 2011 de prijs van de kritiek, achtereenvolgend voor de poëziebundels ‘De code van de huid’ en ‘Het schuim in de handen’. Ze behaalde ook drie keer de Euskadi-prijs voor literatuur, voor de jeugdromans ‘Het huis op het klif’ (2002), ‘Een jaar in de vuurtoren’ (2006) en ‘De weg’ (2011).

Het album ‘Duizend magnoliabloemen’ staat voor het jaar 2012 op de lijst van de IBBY.

De roman ‘Een oog van kristal’ (2013) heeft de Beterri-boekenprijs gekregen, net als ‘Zeven straten’ in 2014. Het boek verscheen in het Spaans, Catalaans, Engels en Italiaans.

Haar laatste bundel novellen, ‘De verbranding van de beenderen’ (2019) werd door critici en lezers warm onthaald.

Momenteel werkt ze aan twee poëziebundels: ‘De ogen aan de horizon’ voor jongeren, en ‘Hoe koester ik het stof’.

Ze nam deel aan heel wat literaire ontmoetingen, aan de Poëziedagen van Ean, aan het Schrijversfestival in Dublin in 2013, aan het 21ste Internationale Feest van de Literatuur in Vjlenica (Slovenië, 2006), aan het Internationale Boekfestival van Edinburgh (in 2007 en 2019), aan het Congres van het Centrum voor Baskische Studies van Santa Barbara en Reno (2008), aan de Boekenbeurs van Frankfurt (2009), aan de ‘Rencontres des deux Versants’ in Pau (2012), aan het Poëziefestival van de Middellandse Zee (Majorca, 2016), aan het Festival van de Maand van de Literatuur (Slovenië, Tsjechië, Oekraïne, Polen in 2016), aan Levende Stemmen (Toledo, 2017), aan het Festival van Hay in Arequipa in Peru (2018), aan de Internationale Dag van de Talen (Parijs, 2019), aan de ontmoetingen van IBVA (in Delhi in 2019), enz.

Ze kreeg een beurs voor een residentie aan het OMI in New York (2015), en in 2018 nam ze deel aan het 7de Internationale Atelier van de Poëzievertaling van het Simon-eiland.

Naar het Baskisch  vertaalde ze de Franse roman ‘Les femmes aux pieds nus’ (‘Emakurmeen oints’) van Scholastique Mukasonga,  en de Bloemlezing van de poëzie van Forugh Farrokhzaden.

Ze is sinds 2006 corresponderend lid van de Baskische Academie.

(c) photo: Gorka Zulueta

 • LOFT 58
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Lithuanian Culture Institute
 • Yunus Emre Institute
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Greenlandic Writers Association
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Czech Centre Brussels
 • Austrian Cultural Forum
 • Danish Cultural Institute
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • It Skriuwersboun
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Embassy of Ireland
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Embassy of Sweden
 • Embassy of Andorra
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Scottish Government EU Office
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Greenland Representation to the European Union
 • Istituto Italiano di Cultura
 • LUCA School of Arts
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Commission européenne
 • Swedish Institute
 • MuntPunt
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Ville de Bruxelles