Petr HRUŠKA

HRUŠKA Petr

Poems

Nocleh

 

Petr Hruška vyrůstal v ostravské rodině chemického inženýra a zdravotní sestry. Jeho bratr Pavel je literární kritik a teoretik. Partnerka Yvetta Ellerová je zpěvačka a skladatelka (ostravská hudební seskupení Norská trojka, Complotto). Po gymnaziálních studiích v Ostravě (maturita 1983) studoval tamtéž Vysokou školu báňskou (obor Úprava nerostných surovin, specializace Úprava vod, promovaný ing. roku 1987). V letech 1990–1994 studoval českou literaturu a literární vědu na FF Ostravské Univerzity v Ostravě (diplomová práce Současná nezavedená česká poezie a próza). Poté absolvoval doktorské studium na FF MU v Brně (disertační práci Poválečný surrealismus a reakce na setrvačnost avantgardního modelu v oficiální poezii obhájil v roce 2003). V letech 1994–1995 absolvoval stáž v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a od roku 1995 je zde zaměstnán jako odborný pracovník v oddělení pro výzkum literatury 20. století. Žije v Ostravě.
Od počátku devadesátých let publikuje poezii, literární kritiku a literárněhistorické články v časopisech Host, Tvar, Revolver Revue, Literární noviny, Souvislosti, Weles, Psí víno, Lidé a Země, Slovenská literatúra, Protimluv, Obrácená strana měsíce aj. V druhé polovině devadesátých let jako literární kritik pravidelně spolupracoval s rozhlasovou stanicí Vltava. S Janem Balabánem založil časopisy Landek (1995–1998, s dalšími) a Obrácená strana měsíce (vychází od roku 2003), společně také vystupovali v kabaretech Jiřího Surůvky. S Ivanem Motýlem v Ostravě organizoval Literární harendy (1992–1994), částečně improvizované literární, text-appealové a happeningové večery. Spolupracoval s Radovanem Lipusem na scénáři divadelní hry Průběžná O(s)trava krve (premiéra 1994; televizní záznam 1997, rozhlasový záznam 2000, v roce 2000 vyšlo též na CD). Napsal scénář k dokumentárnímu filmu Genius loci – Historie časopisu Host, Host do domu (režie Vladimír Kelbl, TV Brno, 2002, vysíláno 2003). Některé jeho básně zhudebnila skupina Norská trojka (CD Zelený Petr, 2002). Jako příloha časopisu Aluze (2/3, 2004) vyšlo CD z autorským čtením vybraných básní. – Přispěl do samizdatového sborníku Eliáš v zahrádkách (1987). – Užívá šifry ph a phr.

 

 

 

 

 

 

Petr Hruška (b. 1964) grew up in Ostrava, where his father was a chemical engineer and his mother a nurse. His brother Pavel is a literary critic and theoretician. His partner Yvetta Ellerová is a singer and composer (the Ostrava musical groups Norská trojka, Complotto). After his secondary school studies in Ostrava (he graduated in 1983), he studied at the Ostrava Mining University (Department of Mineral Resources, specialising in water treatment, engineering degree in 1987). Between 1990–1994 he studied Czech Literature and Literary Theory at Ostrava University (his M.A. thesis was on Contemporary Underground Czech Poetry and Prose). Later he completed his doctoral studies at Masaryk University in Brno (doctoral thesis on “Postwar Surrealism and Reactions to Inertia in the Avant-Garde Model in Official Poetry”, successfully defended in 2003). From 1994–1995 he had an internship at the Institute for Czech Literature of the Czech Academy of Sciences and since 1995 he has been employed there as a researcher in 20th Century Literature. He resides in Ostrava.

 

 

Since the early 1990s he has been publishing poetry, literary criticism and literary history articles in the magazines Host, Tvar, Revolver Revue, Literární noviny, Souvislosti, Weles, Psí víno, Lidé a Země, Slovenská literatúra, Protimluv, Obrácená strana měsíce, etc. Since the mid 1990s he has also regularly contributed as a literary critic for Radio Vltava. With Jan Balaban he founded the magazines Landek (1995–1998, and sporadically) and Obrácená strana měsíce (since 2003), and together they also performed in Jiří Surůvka’s cabarets. With Ivan Motýl he organised Literární harendy (1992–1994), often improvised evenings of literary events, text-appeal and happenings. Together with Radovan Lipus he wrote the play Průběžná O(s)trava krve (premiere 1994; television recording 1997, radio recording 2000, also CD in 2000). He wrote the script to the documentary film Genius loci – A History of the Literary Magazines Host and Host do domu (dir. Vladimír Kelbl, TV Brno, 2002, broadcast 2003). Several of his poems have been set to music by the group Norská trojka (CD Zelený Petr, 2002). The (2/3 2004) edition of the literary magazine Aluze published a CD with the author reading selected poems. He contributed to the samizdat magazine Eliáš v zahrádkách (1987) under the pseudonyms ph and phr.

 

 

 

 

 

 

 • It Skriuwersboun
 • Lithuanian Culture Institute
 • MuntPunt
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Danish Cultural Institute
 • Austrian Cultural Forum
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Embassy of Andorra
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Scottish Government EU Office
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Czech Centre Brussels
 • Commission européenne
 • Embassy of Ireland
 • Ville de Bruxelles
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Greenland Representation to the European Union
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Swedish Institute
 • LOFT 58
 • Yunus Emre Institute
 • Embassy of Sweden
 • Greenlandic Writers Association
 • Istituto Italiano di Cultura
 • LUCA School of Arts
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union