Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • MuntPunt
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Greenland Representation to the European Union
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Embassy of Sweden
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Ville de Bruxelles
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Greenlandic Writers Association
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Scottish Government EU Office
 • Danish Cultural Institute
 • Yunus Emre Institute
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Czech Centre Brussels
 • Commission européenne
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Balassi Institute - Cultural Service of the Embassy of Hungary in Brussels
 • It Skriuwersboun
 • Austrian Cultural Forum
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Embassy of Ireland