Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Ville de Bruxelles
 • Lithuanian Culture Institute
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Greenland Representation to the European Union
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Embassy of Andorra
 • Scottish Government EU Office
 • Commission européenne
 • MuntPunt
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Embassy of Ireland
 • Austrian Cultural Forum
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • LOFT 58
 • Greenlandic Writers Association
 • Czech Centre Brussels
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • LUCA School of Arts
 • It Skriuwersboun
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Danish Cultural Institute
 • Yunus Emre Institute
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Embassy of Sweden
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Mission of the Faroes to the EU