Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • MuntPunt
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Embassy of Ireland
 • Greenlandic Writers Association
 • It Skriuwersboun
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Balassi Institute - Cultural Service of the Embassy of Hungary in Brussels
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Greenland Representation to the European Union
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Czech Centre Brussels
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Ville de Bruxelles
 • Austrian Cultural Forum
 • Yunus Emre Institute
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Danish Cultural Institute
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Commission européenne
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Scottish Government EU Office