Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • It Skriuwersboun
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • MuntPunt
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Scottish Government EU Office
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Yunus Emre Institute
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Greenlandic Writers Association
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Greenland Representation to the European Union
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Austrian Cultural Forum
 • Danish Cultural Institute
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Czech Centre Brussels
 • Commission européenne
 • Embassy of Ireland
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Balassi Institute - Cultural Service of the Embassy of Hungary in Brussels
 • Ville de Bruxelles
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union