Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • It Skriuwersboun
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Balassi Institute - Cultural Service of the Embassy of Hungary in Brussels
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Ville de Bruxelles
 • Embassy of Andorra
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Scottish Government EU Office
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Greenland Representation to the European Union
 • Embassy of Ireland
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Danish Cultural Institute
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Embassy of Sweden
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Austrian Cultural Forum
 • MuntPunt
 • Greenlandic Writers Association
 • Yunus Emre Institute
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Lithuanian Culture Institute
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Czech Centre Brussels
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • LOFT 58
 • Commission européenne