Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Danish Cultural Institute
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Scottish Government EU Office
 • Austrian Cultural Forum
 • Embassy of Sweden
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Greenlandic Writers Association
 • LOFT 58
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Yunus Emre Institute
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Embassy of Ireland
 • It Skriuwersboun
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Swedish Institute
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Lithuanian Culture Institute
 • Embassy of Andorra
 • Ville de Bruxelles
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • LUCA School of Arts
 • Czech Centre Brussels
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Commission européenne
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Greenland Representation to the European Union
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • MuntPunt