Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Etxepare Euskal Institutua
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • LOFT 58
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • MuntPunt
 • Czech Centre Brussels
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Ville de Bruxelles
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Yunus Emre Institute
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Commission européenne
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Austrian Cultural Forum
 • Lithuanian Culture Institute
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Greenland Representation to the European Union
 • Embassy of Andorra
 • Embassy of Sweden
 • Istituto Italiano di Cultura
 • LUCA School of Arts
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Embassy of Ireland
 • Mission of the Faroes to the EU
 • It Skriuwersboun
 • Danish Cultural Institute
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Greenlandic Writers Association
 • Scottish Government EU Office