Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Istituto Italiano di Cultura
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Scottish Government EU Office
 • Commission européenne
 • Ville de Bruxelles
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Balassi Institute - Cultural Service of the Embassy of Hungary in Brussels
 • Greenland Representation to the European Union
 • Embassy of Ireland
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Mission of the Faroes to the EU
 • MuntPunt
 • Czech Centre Brussels
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Greenlandic Writers Association
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Danish Cultural Institute
 • Yunus Emre Institute
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Embassy of Sweden
 • Etxepare Euskal Institutua
 • It Skriuwersboun
 • LOFT 58
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Austrian Cultural Forum