Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Ville de Bruxelles
 • Greenlandic Writers Association
 • Czech Centre Brussels
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Greenland Representation to the European Union
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • MuntPunt
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Commission européenne
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Danish Cultural Institute
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Scottish Government EU Office
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • It Skriuwersboun
 • Austrian Cultural Forum
 • Embassy of Sweden
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Yunus Emre Institute
 • Embassy of Ireland
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Balassi Institute - Cultural Service of the Embassy of Hungary in Brussels
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels