Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Yunus Emre Institute
 • Greenlandic Writers Association
 • Scottish Government EU Office
 • Austrian Cultural Forum
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • MuntPunt
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Commission européenne
 • Greenland Representation to the European Union
 • Lithuanian Culture Institute
 • Embassy of Ireland
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • It Skriuwersboun
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • LOFT 58
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • LUCA School of Arts
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Swedish Institute
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Embassy of Andorra
 • Danish Cultural Institute
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Czech Centre Brussels
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Ville de Bruxelles
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Embassy of Sweden