המלים

המלים

המלים – תכרעו ברך לפני החיים

המלים – תכרעו ברך לפני הממשות

משהו בטרם המלים, דממה עמוקה

נוכחות עצומה בטרם המלים.

המלים תכרעו ברך ואני אעשה

בקשב באמץ באהבה

תעברו למרגלות המחשבה

תגעו במרגלות הרגש

ואני אעשה בחשק ותבונה.

 

 

Les mots

 

Mots – agenouillez-vous devant la vie

Mots – agenouillez-vous devant le réel

Quelque chose d’avant les mots, silence profond

Forte présence d’avant les mots.

Mots – agenouillez-vous et j’agirai

Par l’écoute, la force, l’amour

Vous irez au cœur de la pensée

Et moi j’agirai avec désir et sagesse.

Vous toucherez au cœur des sentiments.

 

Traduction : Esther Orner

 

 


Woord

 

Woord – buig voor het leven

Woord – buig voor het echte

Vóór het woord, stilte

Sterke aanwezigheid vóór het woord.

Woord – buig en ik antwoord

Met gehoor, kracht en liefde

Je gaat naar het hart van het denken

en ik antwoord met verlangen en wijsheid.

Raak je het hart.

 

Vertaling: Geert Versyck

 

 


 • Istituto Italiano di Cultura
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Scottish Government EU Office
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • MuntPunt
 • Yunus Emre Institute
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Greenland Representation to the European Union
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Czech Centre Brussels
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Danish Cultural Institute
 • Balassi Institute - Cultural Service of the Embassy of Hungary in Brussels
 • Ville de Bruxelles
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • It Skriuwersboun
 • Greenlandic Writers Association
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Embassy of Ireland
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Commission européenne
 • Austrian Cultural Forum
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels