המלים

המלים

המלים – תכרעו ברך לפני החיים

המלים – תכרעו ברך לפני הממשות

משהו בטרם המלים, דממה עמוקה

נוכחות עצומה בטרם המלים.

המלים תכרעו ברך ואני אעשה

בקשב באמץ באהבה

תעברו למרגלות המחשבה

תגעו במרגלות הרגש

ואני אעשה בחשק ותבונה.

 

 

Les mots

 

Mots – agenouillez-vous devant la vie

Mots – agenouillez-vous devant le réel

Quelque chose d’avant les mots, silence profond

Forte présence d’avant les mots.

Mots – agenouillez-vous et j’agirai

Par l’écoute, la force, l’amour

Vous irez au cœur de la pensée

Et moi j’agirai avec désir et sagesse.

Vous toucherez au cœur des sentiments.

 

Traduction : Esther Orner

 

 


Woord

 

Woord – buig voor het leven

Woord – buig voor het echte

Vóór het woord, stilte

Sterke aanwezigheid vóór het woord.

Woord – buig en ik antwoord

Met gehoor, kracht en liefde

Je gaat naar het hart van het denken

en ik antwoord met verlangen en wijsheid.

Raak je het hart.

 

Vertaling: Geert Versyck

 

 


 • Embassy of Sweden
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • MuntPunt
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Ville de Bruxelles
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Lithuanian Culture Institute
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Scottish Government EU Office
 • Yunus Emre Institute
 • It Skriuwersboun
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Embassy of Ireland
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Swedish Institute
 • Czech Centre Brussels
 • Embassy of Andorra
 • LUCA School of Arts
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Greenland Representation to the European Union
 • Greenlandic Writers Association
 • Commission européenne
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • LOFT 58
 • Danish Cultural Institute
 • Austrian Cultural Forum